Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Kimisec Oy kerää ja käsittelee sinua
koskevia henkilö- ja muita tietoja, jos olet:
• aktiivinen asiakas; tai
• potentiaalinen asiakas; tai
• käytät meidän web-pohjaisia palveluita (käyttäjä)


1. Rekisterin pitäjä

Kimisec Oy(y-tunnus 2561711-1)

Välitalontie 42, 00660 Helsinki, SUOMI

Puhelin: +358 408440054

Sähköposti: kimisec@gmail.com


2. Rekisterin nimi

Kimisec Oy:n asiakasrekisteri


3. Käsittelyn tarkoitus

Aktiiviset asiakkaat

• asiakassuhteen hoito
• Kimisec Oy:n palveluiden markkinointi
• Kimisec Oy:n yritystoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelu
• Asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja tarjousten
kohdentaminen
• laskutus, maksujen käsittely

Potentiaaliset asiakkaat

• Kimisec Oy:n palveluiden markkinointi

Käyttäjät

• Kimisec Oy:n tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, ylläpito ja kehittäminen
• Käyttäjähallinta, väärinkäytösten seuranta sekä laittomien tai Kimisec Oy:n
tietosuojaperiaatteiden vastaisen toiminnan havainnointi, selvittäminen ja estäminen
• Trendien analysointi, Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen, käytön ja käyttömäärän
seuranta sekä demograafisen tiedon kerääminen koko käyttäjäkannastamme yleisellä
tasolla
• Palvelun suorituskyvyn seuranta ja ongelmaratkaisu


4. Mitä tietoja keräämme

Aktiiviset asiakkaat

• asiakkaan perustiedot, kuten :
- etu- ja sukunimi
- yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
- salasana (kryptattuna)
- käyttäjän oikeudet
- käyttäjän asetukset (kuten kieliasetukset)
• laskutustiedot, kuten luottokorttitiedot, laskutus ja postiosoite ja muut
laskutukseen liittyvät tiedot
• tekniset käyttö- ja paikkatiedot, kuten IP-osoite, josta palvelua käytetään,
päivämäärä ja aika, tieto käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja
tietokoneesta taikka muusta laitteesta, ladatuista sivuista ja klikatuista valikoista

Potentiaaliset asiakkaat

• asiakkaan perustiedot, kuten :
- etu- ja sukunimi
- yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
• Informaatio, kun olet vuorovaikutuksessa mainosten tai muun sisällön kanssa
kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

Käyttäjät

• asiakkaan perustiedot, kuten :
- etu- ja sukunimi
- yhteystiedot (kuten sähköposti, postiosoite, puhelinnumero)
- salasana (kryptattuna)
- käyttäjän oikeudet
- käyttäjän asetukset (kuten kieliasetukset)
• tekniset käyttö- ja paikkatiedot, kuten IP-osoite, josta palvelua käytetään,
päivämäärä ja aika, tieto käyttäjän selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja
tietokoneesta taikka muusta laitteesta, ladatuista sivuista ja klikatuista valikoista


5. Tiedon lähde

Aktiiviset asiakkaat

Asiakasta koskevat tiedot on saatu asiakkaalta itseltään ja asiakkaan suostumuksella

Potentiaaliset asiakkaat

Potentiaalisia asiakkaita koskeva tieto saadaan julkisista lähteistä

Käyttäjät

Käyttäessäsi sivustoa, keräämme käyttödataa automaattisesti. Nämä tiedot voivat jossain
tapauksessa olla henkilötietoja.
Automaattisesti keräämistämme tiedoista saat lisätietoja evästeselosteestamme (Cookie
Policy).


6. Käsittelyn laillinen peruste

Aktiiviset asiakkaat
• Asiakkaan suostumus ja sopimuksen täyttäminen
• Kimisec Oy:n oikeutettu etu
Potentiaaliset asiakkaat
• Kimisec Oy:n oikeutettu etu
- Kontaktointi/markkinointitarkoitus
Käyttäjät
• Suostumus ja sopimuksen täyttäminen/palvelun tarjoaminen
• Kimisec Oy:n oikeutettu etu
- Tietoturva


7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät'

Kerätyt tiedot ovat Kimisec Oy:n työntekijöiden käytettävissä tämän tietosuojaselosteen
mukaisiin tarkoituksiin.
Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin alihankkijoita tietojen
teknisinä käsittelijöinä, jotka on listattu täällä: www.planbrothers.io/subprocessors. Kaikki
käyttämämme alihankkijat täyttävät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
yksityisyyden suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia turvaavat vaatimukset.


8. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Kimisec Oy:n käyttää alihankkijoita, jotka tarjoavat tietojen teknisiä käsittelypalveluita, ja
joista osa sijaitsee EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. Alihankkijat on listattu täällä:
www.planbrothers.io/subprocessors. Jos tietoja siirretään Yhdysvalloissa sijaitsevalle
alihankkijalle, perustuu siirto tietosuoja-asetuksen 45 artiklaan (Privacy Shield -
järjestelmä). Kaikki käyttämämme alihankkijat ovat Privacy Shield -järjestelmän jäseniä.
Privacy Shield -järjestelmästä sekä siihen kuuluvista yrityksistä saat lisää tietoa
täältä: https://www.privacyshield.gov/.


9. Tietojen säilytysaika

Aktiiviset asiakkaat

• Kimisec Oy:n käsittelee henkilötietoja sopimuksen keston ajan. Sopimuksen päätyttyä
henkilötietoja säilytetään passiivisesti 180 päivää Kimisec Oy:n yleisten
toimitusehtojen kohdan 6.3 mukaisesti, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan
pysyvästi.
• Jos olet asettanut itseäsi koskevan markkinointikiellon, säilytämme tiedon kiellosta
markkinointirekisterissämme.

Potentiaaliset asiakkaat

• Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan asiakas- ja markkinointirekisteristä
kuuden (6) kuukauden välein.
• Sähköpostilistaltamme pääset pois sähköpostien mukana tulevaa opt-out/poista-linkin
kautta.

Käyttäjät

• Käyttäjän tiedot säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on rekisteröityneenä palvelussa
• Tietosuojasyistä säilytämme jotain lokitietoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja.
Näitä tietoja säilytetään kaksi vuotta tiedon tallentamisesta.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus
• tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä;
• vaatia virheellisen tiedon oikaisua;
• käsittelyn perustuessa suostumukseen, voi rekisteröity tahansa peruuttaa
suostumuksen;
• vaatia minkä tahansa tai kaikkien tietojen poistamista, ellei tallentamiselle löydy
lakisääteistä perustetta;
• vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18
artiklan tarkoittamissa tilanteissa;
• vastustaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan tarkoittamissa
tilanteissa;
• tehdä rekisteriä tai tietojen käsittelyä koskeva valitus kohdassa 10 mainitulle
viranomaiselle;
Tietojen luovuttaminen sitä pyytävälle edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys
voidaan luotettavalla tavalla todentaa.


11. Toimivaltainen tietosuojaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735


12. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita seurantatekniikoita. Lisää tietoa niiden käytöstä saat evästeselosteestamme (Cookie Policy).

Kuinka voisimme olla avuksi?

Olkaa hyvä ja ottakaa rohkeasti yhteyttä, mikäli teillä on kysyttävää palveluihimme ja tuotteisiimme liittyen tai haluatte lisätietoja toiminnastamme.

Asiakkuusjohtaja

Kim Waenerberg
+358 40 844 0054
kimisec@gmail.com

Ota yhteyttä